Skip to main content

Bra Att Veta

Info

Bokning, biljett och betalning
Ni är välkomna att boka er resa via kontoret i Röke på 0451-40224 eller via vår hemsida. Efter bokning skick­as färdhandlingar med betalningsinformation ut till er via mail eller post. Du kan välja att betala med kort, swish eller fak­tura. För Shoppingresorna till Burg och Ullared gäller direktbetalning vid boknings­tillfället. Vi erbjuder inte längre möjlighet att betala kon­tant på våra bussar. Kontrollera noga att allt på resebeviset stämmer med den bokning du gjort. Anmälningsavgiften är 500-1000 kronor per person förutom vid teater/kon­sertarrangemang samt vid flygresor då den är minst 1200 kronor per person. Anmälningsavgiften betalas senast tio dagar efter faktureringsdatum om inget annat anges. Detta är en förskottsbetalning som räknas av från resans totalpris. Slutlikviden ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresan, såvida annan tidpunkt ej angivits på fakturan. Genomför gärna er betalning via vår hemsida och ”mina bokningar”, logga in med er mailadress samt lösen­ord som ni hittar på ert resebevis. Via ”mina bokningar” kan ni smidigt betala med kort eller swish. Vid betalning på annat sätt var noga med att ange OCR-nummer. När betalning är oss tillhanda är ditt resebevis giltigt som biljett. Vi skickar ingen ytterligare be­kräftelse utan kontaktar istället dem som är försenade med betalning. Vid anmodan skall resebeviset/ bokningsbekräf­telse kunna visas upp för reseledare eller chaufför. Minst 20 resenärer krävs för att genomföra en resa.

Avbokningar och avbeställningsskydd
Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. Vid resor där teater och showbiljetter ingår bterbetalas inte dessa vid en ev. avbokning. Vid avbeställning därefter, ska resenären betala hela resans pris. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd, kan resan avbokas enligt särskilda villkor enligt allmänna resevillkor. Vid avbokning tas en expeditionsavgift på 500: - per person ut oavsett anledning. Vid avbokningar måste akut sjukdom styrkas genom ett skriftligt läkarintyg. Läs mer om dessa särskilda villkor under allmänna resevillkor för paketresor.
Avbokning av endagsresor. Avbokning av Burg shopping och Ullared, måste ske mer än 2 arbetsdagar innan avresa. Avbokning av Shopping Light måste ske mer än 4 arbetsdagar innan avresa. Bokas resan av mindre än så debiteras en kostnad på hela resans pris.

Pass och försäkringar
På resor inom Norden gäller passfrihet, för nordiska medborgare. Vid resor inom övriga Europa skall ett giltigt pass medtagas. På resor till länder utanför Euro­peiska unionen måste passet vara giltigt minst sex må­nader efter utresa. Här är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är helt. Vi säljer inga extra reseförsäkringar. En vanlig hemförsäkring ger ett bra grundskydd. Om ni vill teckna en tilläggsförsäkring för en resa rekommenderar vi att ni kontaktar ert för­säkringsbolag. Sjukvårdsbesök utomlands underlättas mycket av medtagande av EU-kort, som kan beställas från Försäkringskassan. Det är varje resenärs egenans­var att kontrollera aktuella bestämmelser som gäller i landet/landen vi besöker och att skaffa nödvändig doku­mentation som ev. krävs för att genomföra resan.

Önskemål
Ibland finns det särskilda önskemål inför en resa. Det kan exempelvis gälla bussplats intill bekanta, allergier eller funktionsvariationer. Medtag internationell sjukdoms-/allergibeskrivning, då vissa av våra svenska allergier och sjukdomar är okända i utlandet. Även eventuellt funk­tionsvariationer skall meddelas, så att vi kan hjälpa till vid val av resa, avråda från olämpliga resmål etc. Med­dela alltid medtagande av eventuella hjälpmedel såsom rullator, rullstol, barnvagn eller liknande. På bekräftelsen framförda önskemål kan i vissa fall ej garanteras. Vi kan inte garantera att alla önskemål tillgodoses, eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn till, men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas. Vi rekommenderar glutenintoleranta att för säkerhets skull ta med eget bröd. Vi försöker alltid att uppfylla era önskemål med dessvärre kan vi inte alltid infria dessa.

Platserna i bussarna
På de flesta av våra resor görs en platsindelning, ni får ert platsnummer vid påstigning. Har ni särskilda önske­mål på grund av exempel åksjuka eller att ni reser i säll­skap, försöker vi i största möjliga mån tillgodose dessa. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuel­la önskemål finns med på din bokningsbekräftelse.

Hotell
Våra hotell håller oftast god mellanklass eller bättre. Vid boende på övernattningshotell är det vanligt att hotellen ligger utanför eller i utkanten av övernattningsstaden. På så sätt kan vi hitta prisvärda övernattningar på hotell av affärshotellskaraktär. På julmarknadsresor ligger oftast våra hotell centralt med gångavstånd till julmarknaderna.

Hotellrum
Det förekommer skillnader mellan olika länders hotellstan­dard. Standarden i Östeuropa och Sydeuropa är ibland läg­re jämfört med inom Norden. Naturligtvis är alla rum utrus­tade med WC och bad eller dusch. På vissa hotell kan det förekomma skillnader mellan rumsstorlek, utrustning och utsikt. Fördelningen av rummen görs ett par dagar i förväg av hotellen och hotellen ansvarar för rumsfördelning.

Enkelrumstillägg
Våra resepriser avser pris per person i dubbelrum. Vid bo­ende i enkelrum tillkommer tillägg vilket ses som ett tillägg för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.

Tider på resan
Alla tider i katalogen är lokala. Många av tiderna är cir­katider och påverkas av en rad faktorer. Ankomsttider till exempelvis städer eller hotell är ungefärliga och på­verkas givetvis av trafik- och väderleksförhållanden. Det kan även förekomma ändringar gällande färjor, utflykter och middagar. Observera även att öppettider för exem­pelvis butiker, restauranger och museer kan påverkas av länders nationella helgdagar etc.

Måltider på resan
På de flesta av våra resor bokas hotellen med halvpen­sion. Övernattningen köps som ett paket och menyers sammansättning bestäms av hotellen. Många hotell ser­verar internationell mat för att den ska passa så många som möjligt av hotellets gäster. Vi rekommenderar dem, som vill pröva lokala maträtter, att göra detta under luncherna. Eftersom hotellen komponerar sina menyer oberoende av varandra kan tillfälligheter göra att lik­nande maträtt serveras vid fler än ett tillfälle under en och samma resa, men vi försöker i möjligaste mån att undvika detta. Eventuella matallergier ska meddelas vid bokningstillfället så vi har möjlighet att meddela hotell etc där det ingår mat i resan.

Bagage
På våra flerdagsresor är maxvikten för bagage 50 kilo per person, om inget annat är specificerat. På endags-shoppingresorna är maxvikten 75 kg per person, om inget annat är specifi­cerat. Det inkluderar även allt som inhandlas under resan. Ni ansvarar själva för lämplig märkning av väskor och inköpta varor. Vi rekommenderar att det står namn och adress på väskor etc. om detta skulle komma på villovägar. Var god meddela kontoret om ni planerar att ta med exem­pelvis rullator, reserullstol eller barnvagn. Om något bagage glöms kvar i bussen kontakta vårt kon­tor via tel. 0451- 40224 eller mail. Upphittat gods kvar­ligger på kontoret i Röke i 30 dagar och hämtas endast på plats på kontoret, inget skickas med post. I resväskorna får det inte finnas något som av försäkringsbolagen klas­sas som stöldbegärlig egendom, såsom smycken, kameror, mobiltelefoner, surfplattor mm. Om en väska innehållande stöldbegärlig egendom skulle försvinna ersätts detta inte av försäkringsbolagen. Packa därför sådana saker i hand­bagaget och ha detta under uppsikt. Är ni osäkra på vad ert försäkringsbolag klassar som stöldbegärlig egendom råder vi er att ringa dem och höra efter. Röke Buss ersätter inte sådana saker vid eventuellt försvinnande. Som rese­när ansvarar du själv för transporten av ditt bagage till och från bussen och hotellrummet. Dessutom ansvarar du själv för att ditt bagage verkligen lastas in och ur bussen vid avfärd respektive hemkomst. Röke Buss ansvarar inte för försvunna/borttappade varor/personliga tillhörigheter.

Barnrabatter
På det flesta av våra flerdagsresor erbjuder vi barn­rabatter. Barn under 12 år får 30 % rabatt om barnet sover i extrasäng i samma rum som två fullt betalande vuxna. Om endast en vuxen åker med blir rabatten 15 % för första barnet och 30 % för det andra. På vissa resor kan speciella barnpriser och andra rabatter förekomma. Kontakta kontoret eller besök vår hemsida för mer info angående barnpriser.

Utflykter
Observera att utflykterna ingår i de flesta av våra resor. Jämför gärna vad totalpriset blir hos andra arrangörer när man räknar in deras utflykter. I resans faktaruta samt på ert resebevis anges vad som ingår i resans pris.

Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopo­verhotell utan föregående varning. Ordningen i dagspro­grammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter rådande förhållanden.

Anslutningsorter och påstigningsplatser
Påstigning på våra anslutningsorter är kostnadsfritt och ingår i resans pris. Våra anslutningsorter och påstignings­platser kan ni läsa mer om på sidan 2 i katalogen. Tider för påstigning meddelas vid bokning och finns med på resebeviset, som skickas ut efter bokning. Avresetiderna som står i avresetabellerna och som skickas ut på rese­bevisen är preliminära och kan komma att ändras bero­ende på uppsamlingsväg. Kom alltid i god tid till bussen (minst 15 min. före avgång) Om bussen inte kommit 15 min efter avgångstid, ring vårt journummer: 0733-47 77 00. För att göra anslutningar så smidiga som möjligt kan det förekomma upphämtning med mindre bussar alt. Taxi för att vid annan ort stiga på huvudbussen.

Våra bussar och bussplacering

De bekvämligheter som finns i våra turistbussar gör re­san behaglig på alla sätt. Alla turistbussar är utrustade med bl.a. toalett, fällbara säten, säkerhetsbälte, läslam­por och DVD. Kaffekokare finns givetvis ombord samt kylskåp med kylda drycker. Alla bussar är dessutom ut­rustade med luftkonditionering och inte minst – en trev­lig och säker chaufför!

På de flesta av våra resor gör vi en platsindelning, där ni får ert platsnummer vid påstigningen. Platserna behålls sedan under hela resan. Har ni särskilda önskemål på grund av exempelvis åksjuka eller att ni reser i sällskap, försöker vi i största möjliga mån tillgodose det. Meddela oss vid bokningen och kontrollera att eventuella önske­mål finns med på din bokningsbekräftelse

Våra reseledare
På en del av våra resor medföljer reseledare, som gör allt för att alla skall trivas. Förutom att de har goda kun­skaper är de kända för sitt trevliga och hjälpsamma sätt.

Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid färre än 20 boka­de resenärer. Meddelande om resans inställelse lämnas senast 20 dagar före avresa. Ställer arrangören in resan återbetalas 100 procent av den summan resenären betalt.

Synpunkter på resan
Många av våra resor besöker länder där kultur, levnads­vanor och matvanor skiljer sig från våra egna. Detta bör finnas i åtanke då ni väljer att semestra utanför Sveriges gränser. Anser ni att något är fel på resan måste detta fram­föras på plats till reseledningen. Det ger oss möjlighet att omedelbart åtgärda felet. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast två veckor efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

Våra garantier
Vi ställer även lagstadgad resegaranti till kammarkol­legiet, tel.08-700 08 00 eller www.kammarkollegiet.se.

GDPR
RÖKE BUSS utför all hantering av personuppgifter i en­lighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-num­mer, om de kan kopplas till fysiska personer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, såsom t.ex. resmål, önskemål om speci­alkost eller särskild information från dig om ditt hälsotill­stånd inför resan eller i övrigt inom ramen för kundför­hållandet. Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter, men i vissa fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter. I samband med bokning så godkänner du att RÖKE BUSS sparar dina personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Förbehåll görs för tryckfel och ev. ändringar efter publicering.

Fritextsökning