Boka

Boka här!

Klaipeda kryss, 3 dagar

I resans pris ingår:
- Resa i modern helturistbuss
- Färjeavgift, vägskatter samt moms
- Del i dubbelhytt
- Halvpension
- Reseledare

Enkelhyttstillägg: 500:- per person
Tillägg utsideshytt: 500:- per hytt

OBS! Medtag giltigt pass på resan!